Google android laeb fotod luba küsimata netti

Vabandust, fotofoorum? Pildistamiseks fotokas? Helistamiseks telefon.

(Sulev kirjutab): MetsJeesus kirjutas:

NB! Täpne elupaik EI ole KASVUKOHT ja täpne elupaik EI ole
juhuvaatlus!

Millel need väited põhinevad? Direktiiv 92/43/EEC, ehk Elupaigadirektiiv reguleerib nii loomastiku kui ka taimestiku säilitamist.
Looduskaitseseadusest:
" (5) Püsielupaik käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool kaitseala või selle piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav:

  1. kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik;
  2. kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht;
  3. lõhe või jõesilmu kudemispaik;
  4. pruunkaru talvitumispaik;
  5. jõevähi looduslik elupaik;
  6. mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak."
    Ehk siis kaitsealuse taime looduslik kasvukoht kasvukoht on ka püsielupaik.

Väide, et “täpne elupaik EI ole juhuvaatlus!” on mingi joodikulalin. Seadus rääkis “täpsest elupaiga asukohast” (kuigi grammatiliselt oleks selgem “elupaiga täpne asukoht”. Aga mõte jääb samaks. Kui pildi exifisse on geotäägitud täpse asukoha koordinaadid, siis sellise pildi avaldamisega massimeedias (sotsiaalmeedia on tänapäeval ka massimeedia) ongi seaduserikkumine sooritatud.

Seega ainus koht kus fotol TULEB geotääg küljest ära
võtta, on I, II kategooria kaitsealuste liikide pesa- ja
urupildid. Kuna kaitsealuse liigi tahtlik häirimine, eriti
pesitsusajal on bydefault karmiste keelatud, siis pole
pesapaparazzimine nii-ehk-nii oluline teema. Muudel juhtudel
võib aga tääg rõõmsasti EXIFIS istuda ja sellesama foto
võib südamerahuga ükskõik millisesse meediasse üles
riputada.

Probleem on selles, et tavakasutaja ei pruugi teadagi, et tema kaamera (või telefon) automaatselt kõik pildid geotäägib.
Tavakasutaja ei pruugi ka aru saada, et ta pildistab elupaika, mille täpse asukoha avaldamine on keelatud.

Rõhk sõnal VÕIB.

Ka minu postitusel, mille kallal sa irisema hakkasid, oli rõhk sõnal VÕIB. Vaata uuesti üle, kui ei usu!

Sulev

(Sulev kirjutab): Loodusirektiiv defineerib elupaiga nii:
“liigi elupaik – keskkond, kus see liik elab oma bioloogilise tsükli mistahes etapil ja mis on määratletud
eriomaste abiootiliste ja biootiliste tegurite poolt.”
See ei tee vahet, kas tegemist on looma või taimeliigiga. Ega Metsjeesus taha ometi väita, et Eesti seadused on EL Loodusdirektiiviga vastuolus?

Metsjeestus, püüa oma ajunatukest pingutada ja aru saada, et tavaline kodanik ei tee vahet, kas elupaik on püsi- või mittepüsi. Ta ei tee enamasti ka vahet, kas pildile jääb kaitsealune liik või mitte. Ja seoses automaatse geotäägimisega võib temast seetõttu saada seaduserikkuja, sest I ja II kaitsekategooria liigi elupaiga täpse asukoha avalikustamine on keelatud. Ja kogu sellel teemal pole midagi pistmist sellega, kas mina geotäägimist pooldan või mitte.

PS. I ja II kaitsekategooria taimi kasvab väga palju väljaspool kaitsealasid ja arvele võetud püsielupaiku. Tõenäoliselt kasvab mõnd sellist liiki rohkem väljaspool kaitsealasid kui kaitsealadel.

(Sulev kirjutab): MetsJeesus kirjutas:

Katsume hoida lahus mõisted (LIIGI) ELUPAIK ja ISENDI TÄPNE
ELUPAIK. ning keskenduda mingitele muudele arenenud tehnoloogia
hädadele ja tehnoloogiareliktide eelistele…

Mis asi on ISENDI TÄPNE ELUPAIK, mida sa siin elupaigast eraldiseisvaks nähtuseks püüad liigitada?
Looduskaitseseaduse § 53 räägib I ja II kaitsekategooria LIIGI isendi täpse ELUPAIGA asukohast. Mille alusel sa väidad, et see on midagi muud kui Loodusdirektiivis defineeritud LIIGI ELUPAIK? Sa oled kõva mees teistelt viiteid ja tõestusi nõudma, ole lahke, ja anna kordki oma mölale mõni tõsiseltvõetav kinnitav viide! Kas sa tahad tõesti väita, et liigi elupaigaga on tegemist alles siis, kui seal elupaigas elab rohkem kui üks isend?
Miks sa lihtsalt ei tunnista, et sa ajad jama?

PS. Feccpuuk võtab bydefault EXIF-i tühjaks (m.h. geotääg),
sama ka Instagrammiga ehk pole Exifit pole probleemi…

Tuhanded muud piltide üleslaadimise kohad seevastu ei võta EXIFit küljest ära, paljud sellised keskkonnad lausa joonistavad pildi asukoha kaardi või kuvavad pilti lausa otse kaardil, kui kaardil pildistamise asukoha piirkonda vaadata. Seega võib (veelkord rõhutan, et rõhk on sõnal VÕIB) automaatne geotäägimine inimese pahaaimamatult seaduserikkujaks teha küll. Sul pole mõtet vastu vaielda!

(Sulev kirjutab): Täpsustus:
Looduskaitseseaduse § 53 räägib I ja II kaitsekategooria LIIGI isendi täpsest ELUPAIGA asukohast.